Projekty

Nasze projekty są tworzone w oparciu o inspiracje zaczerpnięte bezpośrednio z branży automatyki przemysłowej i problemy, z jakimi musi się ona zmagać w procesach produkcyjnych. Tworzymy kompleksowe, niezawodne a przy tym interaktywne rozwiązania z zakresu automatyki  i robotyki mobilnej, które stale modernizujemy, nie tylko w celu poprawy adaptacyjności do obecnych trendów panujących wewnątrz branży, ale także chęci samorozwoju i nieustannego podwyższania kwalifikacji.

Realizujemy projekty, których głównym założeniem ma być użyteczność, dlatego chętnie współpracujemy z organizatorami warsztatów oraz targów naukowych, gdzie mamy możliwość przedstawienia kompletnych i interesujących rozwiązań dla szerszej grupy odbiorców.

Przyjmujemy także oferty współpracy od firm zewnętrznych, które potrzebują maszyn, urządzeń lub oprogramowania dla projektów związanych z tematyką naszego Koła Naukowego.

W liście rozwijanej znajdują się szczegółowe opisy naszych najważniejszych projektów, wraz ze zdjęciami i danymi osób zaangażowanych w konkretne przedsięwzięcie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi projektami!