Sortownik koloru

RENDAAAAAAA

Projekt linii sortującej powstał na początku 2014 roku. Inspiracją do wykonania urządzenia sortującego była chęć zbadania charakterystyki działania optycznego czujnika rozpoznającego kolor oraz porównanie jakości pracy czujnika do pracy systemów wizyjnych opartych na kamerach przemysłowych.

Sortownik koloru, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu porządkowanie przedmiotów przemieszczających się po linii sortującej do trzech grup w zależności od koloru, w jakim prezentuje się poszczególny obiekt. Z uwagi na konstrukcję możliwe jest zaprogramowanie trzech barw, które rozpoznawać będzie czujnik, a względem których siłowniki pneumatyczne zaimplementowane w układzie mają za zadanie sortować przedmioty.

Układ sterowania urządzenia oparty jest na sterowniku  PLC wyposażonym w mały ekran służący jako panel HMI. Umożliwia on zmianę prędkości przenośnika taśmowego  oraz wprowadzanie korekt sterowania siłowników pneumatycznych.  Mechanizm zrzutu przedmiotów z taśmy przenośnika oparty jest na siłownikach pneumatycznych, które posiadają optymalną dynamikę umożliwiając tym samym pracę z maksymalną wydajnością.

Ciekawostką w rozwiązaniu taśmociągu  jest zastosowanie szczególnej technologii samonaprowadzania pasa przenośnika – pas sam ustawia się w prawidłowej pozycji bez konieczności mechanicznej korekcji, co znacząco ułatwia eksploatację przenośnika w przemysłowym zastosowaniu.

Projekt ukazał się na wielu imprezach naukowych, przy czym duże zainteresowanie technologią sortujących linii przemysłowych wśród widowni wspomnianych wydarzeń oraz zauważalnego potencjału wykorzystania czujników optycznych do tworzenia podobnych projektów zainspirowało twórców do rozpoczęcia szeregu modernizacji sortownika.

Kolejnym etapem rozwoju projektu będzie zastąpienie siłowników pneumatycznych innym efektorem, który osiągnie podobną dynamikę bez konieczności zasilania układu sprężonym powietrzem.

Członkowie projektu:

Ernt Michał

Bielicki Bartłomiej

Skoneczny Dominik